Introducere

Întrepriderea a fost înfiinţată în anul 2007, în prezent are proprietari cetăţeni maghiari.

Ţelul pentru care a fost înfiiţată este producerea şi asigurarea necesarului de vânat pentru partidele de vânătoare ce are loc în cadrul turismului vânătoresc. Întreprinderea cu numele VADFARM funcţionează autorizat cu licenţa numărul 04.3/2489-2/2009 în baza legii cu numărul LV. Aliniatul 25 pargraful(2). Ferma de prăsilă VADFARM se află în judeţul Békés, în satul Gerendás lângă drumul 4453, pe o suprafaţă de 5 hectare, formate din două domenii cotate la evidenţa topografică cu numerele 016/64 şi 016/17. Codul ENAR al firmei este 4479231.