Vaddisznó tenyésztés

A telep betelepítését három tenyészetből vásárolt 20db koca és 4db kansüldővel 2007. december 22-én kezdtük.

A teljes állomány kialakítása innentől kezdve kizárólag a saját tenyésztésű és szigorú szempontok alapján szelektált egyedekből történik, új vásárlást –egyelőre– nem tervezünk! A tenyészkocák létszáma teljes feltöltöttség esetén 60db lesz.

A szakszerű tenyésztés alapja az egyedi azonosíthatóság megléte. Tenyészetünkben minden állat –krotáliával vagy mikrochippel– egyedileg azonosított, naprakész származási lappal rendelkezik, ezért a véletlenszerű és nem előre tervezett párosítás teljességgel kizárható!

A legfontosabb szempont a vaddisznó fenotípusának (szín, forma, kültakaró, méret, arányosság) teljes mértékben megfelelő törzsállomány fenntartása és szaporítása, a nem megfelelő egyedeknek pedig a továbbtenyésztésből történő kizárása! A vonalalapító tenyészkanok DNS profiljának –erre szakosodott céggel történő– vizsgálata is ezt a célt szolgálta.

A tenyészkocák hasznos élettartamának teljes kihasználása végett –az eredetileg tervezett kiscsoportos szinkronelletés helyett– a természetközelibb évi egyszeri pároztatást és elletést választottuk. A kismalacok zöme –hasonlóan a szabad természethez– február végén, március elején születik.

A telep jövedelmezőségéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy kocánként minimum 5db malacot válasszunk és ezeket fel is neveljük!

FIGYELEM!
Kocasüldők kaphatók, illetve előjegyezhetők!